Bể bơi khu đô thị Cam Ranh - Khánh Hòa 24/01/2018

 

Bể bơi khu đô thị Cam Ranh (Phần 18).

 

Tuấn Hùng bảo vệ sức khỏe cộng đồng, khẳng định tiến độ, chất lượng, thương hiệu.

 

Công trình bể bơi khu đô thị Cam Ranh hiện tại đang trong quá trình thi công phần sơn màu, kẻ chỉ mặt sân tenis, vệ sinh phòng máy, trong và ngoài khu vực bể bơi, hút cặn bể bơi lớn, nhỏ, đánh bóng tường rào, cổng inox...


-          
Sơn màu sân tenis

-          Kẻ chỉ mặt sân tenis

-          Đánh bóng tường rào, cửa cổng inox

-          Vệ sinh phòng máy, trong và ngoài khu vực bể bơi

-          Hút cặn bể bơi lớn và nhỏ

Các hình ảnh trực tiếp từ công trình:

 
Hình ảnh 1: Sơn màu sân tenis

Hình ảnh 2: 
Sơn màu sân tenis

Hình ảnh 3: 
Sơn màu sân tenis

Hình ảnh 4: 
Sơn màu sân tenis

Hình ảnh 5: Sơn màu và kẻ chỉ mặt sân tenis


 Hình ảnh 6: Sơn màu và kẻ chỉ mặt sân tenis

Hình ảnh 7: Sơn màu và kẻ chỉ mặt sân tenis

Hình ảnh 8: Sơn màu và kẻ chỉ mặt sân tenis

Hình ảnh 9: 
Sơn màu và kẻ chỉ mặt sân tenis

Hình ảnh 10: Đánh bóng tường rào, cổng ra vào bể bơi

Hình ảnh 11: Vệ sinh xung quanh bể bơi

Hình ảnh 12: Vệ sinh phòng máy

Hà Nội, ngày 26 tháng 1 năm 2018

  Ảnh và bài viết

  Phòng Thông tin

Joomla extensions by ZooTemplate.com