Bể bơi thi đấu 954 - Nha Trang - Khánh Hòa 24/01/2018

 

Bể bơi thi đấu 954 Nha Trang - Khánh Hòa (Phần 5)

 

Tuấn Hùng bảo vệ sức khỏe cộng đồng, khẳng định tiến độ, chất lượng, thương hiệu.

 

Công trình Bể bơi thi đấu 954 - Nha Trang - Khánh Hòa đang trong quá trình vệ sinh lòng, đáy bể bơi, bơm nước vào bể để tiến hành thử thấm, gia công lắp đặt cốp pha máng tràn bể bơi, vận chuyển cốp pha trong lòng bể ra ngoài...


-          
Vệ sinh lòng bể bơi

-          Bơm nước để tiến hành thử thấm

-          Gia công lắp đặt cốp pha máng tràn bểbơi

-          Vận chuyển cốp pha trong lòng bể ra ngoài

Các hình ảnh trực tiếp từ công trình:


Hình ảnh 1: Vệ sinh trong bể bơi

Hình ảnh 2: Vệ sinh trong bể bơi

Hình ảnh 3: Bơm nước để tiến hành thử thấm

Hình ảnh 4: Gia công lắp đặt cốp pha máng tràn

Hình ảnh 5: Gia công lắp đặt cốp pha máng tràn

Hình ảnh 6: Gia công lắp đặt cốp pha máng tràn

Hình ảnh 7: 
Gia công lắp đặt cốp pha máng tràn

Hình ảnh 8: 
Gia công lắp đặt cốp pha máng tràn

Hình ảnh 9: 
Gia công lắp đặt cốp pha máng tràn

Hình ảnh 10: Vận chuyển cốp pha

Hà Nội, ngày 24tháng 01 năm 2018

  Ảnh và bài viết

  Phòng Thông tin

 

 

 

Joomla extensions by ZooTemplate.com