Khu đô thị mới Cam Ranh – Khánh Hòa ngày 09/01/2017 Công ty Tuấn Hùng xây dựng bể bơi thi đấu

Tuấn Hùng bảo vệ sức khỏe cộng đồng, khẳng định tiến độ, chất lượng, thương hiệu.

Quá Trình xây dựng bể bơi khu đô thị Cam Ranh (Phần 8).

Công trình bể bơi khu đô thị Cam Ranh hiện tại đang trong quá trình thi công dầm đáy bể bơi,bể lọc nước sinh hoạt. Bao gồm:

-          Tưới nước đầm lên trên đáy bể bơi.

-          San đất tạo mặt bằng đáy bể bơi.

-          Thi công máy đào san lấp đất xung quanh bể bơi.

-          Tưới nước đầm lên trên mặt bể bơi.

-          Gia công sắt đai dầm đáy bể bơi.

-          Gia công sắt đai dầm  đáy bể bơi.

-          Xây hố thu đáy bể bơi.

-          Bảo dưỡng bê tông.

-          Lắp đặt biển phối cảnh biển công trình

Ngày 31/12/2016

-          Rải 100m² đá 4x6 đáy bể bơi.

Ngày 01/01/2017;

-          Rải 400m² đá 4x6 đáy bể bơi.

Ngày 02/01/2017;

-          Rải 500m² đá 4x6 dầm đáy bể

Ngày 03/01/2017;

-          Đổ 380m² bê tông lót đáy bể bơi.

Ngày 04/01/2017;

-          Đổ 330m² bê tông lót đáy bể bơi.

Ngày 05/01/2017;

-          Đổ 100 m² bê tông lót đáy bể bơi.

-          Rải 64 m² đá 4x6 đáy bể bơi.

Một số hình ảnh tại công trường;

-          Tưới nước đầm lên trên đáy bể bơi.

-          San đất tạo mặt bằng đáy bể bơi.

-          Thi công máy đào san lấp đất xung quanh bể bơi.

-          Tưới nước đầm lên trên mặt bể bơi.

-          Gia công sắt đai dầm đáy bể bơi.

-          Gia công sắt đai dầm  đáy bể bơi.

-          Xây hố thu đáy bể bơi.

-          Bảo dưỡng bê tông.

-          Lắp đặt biển phối cảnh biển công trình

Ngày 31/12/2016

-          Rải 100m² đá 4x6 đáy bể bơi.

Ngày 01/01/2017;

-          Rải 400m² đá 4x6 đáy bể bơi.

Ngày 02/01/2017;

-          Rải 500m² đá 4x6 dầm đáy bể

Ngày 03/01/2017;

-          Đổ 380m² bê tông lót đáy bể bơi.

Ngày 04/01/2017;

-          Đổ 330m² bê tông lót đáy bể bơi.

Ngày 05/01/2017;

-          Đổ 100 m² bê tông lót đáy bể bơi.

-          Rải 64 m² đá 4x6 đáy bể bơi.

Một số hình ảnh tại công trường;

 trung tam phuc hoi chuc nang, trung tâm phục hồi chức năng, thiết bị bể bơi, thiet bi be boi, thiết bị lọc nước, thiet bi loc nuoc

Bảo dưỡng bê tông (Ảnh 1).

 trung tam phuc hoi chuc nang, trung tâm phục hồi chức năng, thiết bị bể bơi, thiet bi be boi, thiết bị lọc nước, thiet bi loc nuoc

Bảo dưỡng bê tông (Ảnh 2)

 trung tam phuc hoi chuc nang, trung tâm phục hồi chức năng, thiết bị bể bơi, thiet bi be boi, thiết bị lọc nước, thiet bi loc nuoc

Đổ bê tông đáy bể bơi (Ảnh 3).

trung tam phuc hoi chuc nang, trung tâm phục hồi chức năng, thiết bị bể bơi, thiet bi be boi, thiết bị lọc nước, thiet bi loc nuoc

 

Rải đá nền đáy bể bơi (Ảnh 4)

 trung tam phuc hoi chuc nang, trung tâm phục hồi chức năng, thiết bị bể bơi, thiet bi be boi, thiết bị lọc nước, thiet bi loc nuoc

Rải đá nền đáy bể bơi (Ảnh 5).

 

Nội, Ngày 09 Tháng 01 Năm 2017

                                                                                                                                                                          P.Thông Tin

 

 

 

Joomla extensions by ZooTemplate.com