Trung tâm phục hồi chức năng Ninh Thuận - Thành phố Ninh Thuận- Công ty Tuấn Hùng phụ trách thi công ngày 02/01/2017

Tuấn Hùng bảo vệ sức khỏe cộng đồng, khẳng định tiến độ, chất lượng, thương hiệu.

Quá Trình xây dựng bể bơi khu đô thị Cam Ranh (Phần 7).

Công trình bể bơi khu đô thị Cam Ranh hiện tại đang trong quá trình thi công dầm đáy bể bơi,bể lọc nước sinh hoạt. Bao gồm:

-          San đất tạo mặt bằng đáy bể.

-          Tưới nước đầm nền đáy bể.

-          Xây bể lọc nước sinh hoạt.

-          Máy đào san đá làm đường phục vụ công tác thi công.

-          Gia công sắt đai dầm đáy bể bơi.

-          Rải đá dầm 4x6 xây dựng bể bơi

Ngày 24/12/2016;

-          Đào 27m móng dầm đáy bể bơi tại vị trí D2.

-          Đổ 27m bê tông lót dầm đáy bể bơi vị trí D2.

-          Xây 40m tường dầm đáy bể bơi.

Ngày 25/12/2016;

-          Đào 60m móng dầm đáy bể bơi tại vị trí D1, D2.

-          Đổ 18m bê tông lót dầm đáy bể bơi tại vị trí D2.

-          Xây 28m tường gạch dầm đáy bể bơi vị trí D2.

Ngày 26/12/2016;

-          Đào 30m móng dầm đáy bể bơi vị trí D1, D2.                                                          

-          Đổ 50m bê tông lót dầm đáy bể bơi tại vị trí D1, D2.

-          Xây 35m tường thành dầm đáy bể bơi.

Ngày 27/12/2016;

-          Đổ bê tông sàn bể lọc nước sinh hoạt.

-          Đào 50m móng dầm đáy bể bơi vị trí D1.

-          Đổ 40m bê tông dầm đáy bể bơi vị trí D1.

-          Xây 50m tường dầm đáy bể bơi vị trí D1.

Ngày 28/12/2016;

-          Đào 20m móng dầm đáy bể bơi.

-          Đổ 30m bê tông dầm đáy bể bơi.

-          Xây 30m tường dầm đáy bể bơi.

Ngày 29/12/2016;

-          Đào 31m dầm đáy bể bơi.

-          Xây 35m tường dầm đáy bể bơi.

-          Đổ 50m bê tông dầm đáy bể bơi.

Ngày 30/12/2016;

-          Đổ 13m bê tông dầm đáy bể.

-          Xây 10m tường dầm đáy bể

Một số hình ảnh tại công trường;

trung tam phuc hoi chuc nang, trung tâm phục hồi chức năng, thiết bị bể bơi, thiet bi be boi, thiết bị lọc nước, thiet bi loc nuoc 

Đào móng dầm đáy bể bơi (Ảnh 1).

 trung tam phuc hoi chuc nang, trung tâm phục hồi chức năng, thiết bị bể bơi, thiet bi be boi, thiết bị lọc nước, thiet bi loc nuoc

Rải đá dầm 4x6 phục vụ thi công bể bơi (Ảnh 2).

 trung tam phuc hoi chuc nang, trung tâm phục hồi chức năng, thiết bị bể bơi, thiet bi be boi, thiết bị lọc nước, thiet bi loc nuoc

Máy đào san đá làm đường phục vụ công tác thi công (Ảnh 3).

 trung tam phuc hoi chuc nang, trung tâm phục hồi chức năng, thiết bị bể bơi, thiet bi be boi, thiết bị lọc nước, thiet bi loc nuoc

Xây bể lọc nước sinh hoạt (Ảnh 4).

trung tam phuc hoi chuc nang, trung tâm phục hồi chức năng, thiết bị bể bơi, thiet bi be boi, thiết bị lọc nước, thiet bi loc nuoc 

Xây 40m tường dầm đáy bể bơi (Ảnh 5).

 Hà Nội, Ngày 31 Tháng 12 Năm 2016

                                                                                                                                                                              P.Thông Tin

 

Joomla extensions by ZooTemplate.com