Khu đô thị mới Cam Ranh – Khánh Hòa ngày 24/12/2016 Công ty Tuấn Hùng xây dựng bể bơi thi đấu

Tuấn Hùng bảo vệ sức khỏe cộng đồng, khẳng định tiến độ, chất lượng, thương hiệu.

Quá Trình xây dựng bể bơi khu đô thị Cam Ranh (Phần 6).

Công trình bể bơi khu đô thị Cam Ranh hiện tại đang trong quá trình thi công nền, đáy bể bơi và san lấp mặt bằng. Bao gồm:

-          Công tác vật liệu phục vu cho thi công bể bơi.

-          Đổ bê tông bản đáy bể nước sinh hoạt.

-          Gia công sắt đai dầm đáy bể bơi tại vị trí D1 và D2.

-          Gia công sắt đáy bể nước sinh hoạt.

-          Thi công máy đào san lấp mặt bằng xung quanh bể bơi.

Ngày 20/12/2016;

-          Đào 25m móng dầm bể bơi vị trí D1 và D2.

-          Đổ 25m bê tông lát đá 4x6 móc 100 dầm đáy bể bơi

-          Xây 25m tường dầm đáy bể bơi

Ngày 21/12/2016;

-          Đào 30m móng dầm bể bơi vị trí D1

-          Đổ 30m bê tông lát đá 4 x 6 móc 100 dầm vị trí D1

-          Xây 25m tường dầm đáy bể bơi tại vị trí D2

Ngày 22/12/2016;

-          Đào 45m móng dầm bể bơi vị trí D1 và D2.

-          Đổ 35m bê tông lát đá 4x6 móc 100.

-          Xây 40m tường gạch dầm đáy bể bơi.

-          Ngày 23/12/2016;

-          Đào 50m móng và đổ bê tông lót phục vụ cho thi công xây tường thành đáy bể vị trí D2.

Một số hình ảnh tại công trường;

 trung tam phuc hoi chuc nang, trung tâm phục hồi chức năng, thiết bị bể bơi, thiet bi be boi, thiết bị lọc nước, thiet bi loc nuoc

Đổ bê tông bản đáy bể nước sinh hoạt (Ảnh 1).

trung tam phuc hoi chuc nang, trung tâm phục hồi chức năng, thiết bị bể bơi, thiet bi be boi, thiết bị lọc nước, thiet bi loc nuoc 

Đào móng dầm đáy bể bơi tại vị trí D1, D2 (Ảnh 2).

trung tam phuc hoi chuc nang, trung tâm phục hồi chức năng, thiết bị bể bơi, thiet bi be boi, thiết bị lọc nước, thiet bi loc nuoc 

Thi công máy đào san lấp mặt bằng xung quanh bể bơi (Ảnh 3).

 trung tam phuc hoi chuc nang, trung tâm phục hồi chức năng, thiết bị bể bơi, thiet bi be boi, thiết bị lọc nước, thiet bi loc nuoc

Xây tường gạch dầm đáy bể bơi (Ảnh 4).

trung tam phuc hoi chuc nang, trung tâm phục hồi chức năng, thiết bị bể bơi, thiet bi be boi, thiết bị lọc nước, thiet bi loc nuoc

Xây tường gạch dầm đáy bể bơi (Ảnh 5).

 

 

Hà Nội, Ngày 24 Tháng 12 Năm 2016

                                                                                                                                                                             P.Thông Tin

 

Joomla extensions by ZooTemplate.com